Şarkdemir’in Yerçekimi Bilgisi

Tembellik ve kafa karışıklığıyla


A okuması

Kitap ben-oluş üzerine kurulur. Bu ben oluş ‘Şarko’ öznesi üzerinden oluşturulur. Kitapta doğrudan bir ben oluş yoktur. Şair bize bu ben oluşu ‘Şarko’nun yokluğuyla yaşatır. Ben’in oluşu, bu yok oluşa göredir. Tabii bunları kitabın asıl bölümünü oluşturan Şarkoname’ye göre yazıyorum. Kitabını çekirdeğini bu bölüm oluşturuyor çünkü. Continue reading

Bir Savaşın Dökülüyordu Karanlığı Ağzımdan

Beni soluksuz bıraktı çağdaş köpeklerin inleyişi
Nefessiz kaldım bir dakika dünyada
Filistin’de bir dakika
Çeçenya’da bir dakika
Kafirin zulmünden bir dakika Irak’ta
Canımın terlerinden şaşalı bir mabet kurdular
Canımın göklere ulanan inlemelerinden
Sonra bıraktım becket okumayı
Dedim şurada ne kaldı pakdil okumaya okuyacağım
Okumalıydım
  Continue reading

A Spara Gas

A Spara Gas

  

Göçebilirim pazar eklerinden kanat yapıp

Göçebilir yalnız erkekler çünkü yalnız kadınlar

Müstakbel kentler var metrolar var üstümüzde

Künye gibi taşınan taşınan medeniyet 

Ekonomisinde diretilen şimdi ne zamandır

Ne de sözcüklerimiz ki bir turistin işine yarar

Kimin kimden haberi olur yaz güneşi başımızda

  Continue reading

T.S.Eliot’un ”Şiirin Toplumsal İşlevi” Adlı Metni Üzerine Görüşler

Belli bir duyarlık eğitiminden geçmiş her şiir okuru kendisine sunulan veya çeşitli koşullarda muhatap olduğu şiir metninin işlevi ya da belirli etkileri üzerinde düşünme gereği duyar.Günümüzde yazılan şiirin bir şey söylemesi,bir özden hareket etmesi ya  da konuşma gerekçesinin olması gerektiği üzerine düşünceler ileri sürülmüş ve sürülmektedir.Aslında her şair şiir üzerine düşünürken kendi yazdığı ya da yazılmasını istediği bir şiiri öne sürer.Metni etrafında görüşlerimizi ifade edeceğimiz Eliot da esasında bu metni yazarken kendi şiirinin işlevini gündeme getirme niyeti taşır.Şiire hayatında hatırı sayılır bir yer açan her şair adı geçen metni ciddiye almalıdır. Continue reading

İYOTİKA: Ahmet Güntan’ın Poetika Sözlüğü

İYOTİKA:

Ahmet Güntan’ın Poetika Sözlüğü (*)
                                                                                        “Sevmediğim sınıfın içinde
                                                                                         Bu beyin kimyasıyla doğdum
                                                                                         Ben. Dura baka dura baka.
                                                                                         İster istemez şair oldum.”
                                                                                                                  Mahkeme Kitap’tan

                                                                                                                    
Allah’ı Olan Modern Şiir : Allah’ı olan modern bir şiir yazılabilir mi? Yani Türkiye’de bir şair tabiata (aslında dünyaya: hayvana, suya, eşyaya, canlıya, cansıza) bakacak, ama eskiler gibi onlarla tek bir hamuru paylaştığını bilerek bakacak, yani Türk olacak, buralı olacak, modern olacak. Son bir şey daha: tekniğin yoklamasından da geçecek (127)(**).

  Continue reading

Sahicilik Arayışından Cümle Kurmaya Zeynep Arkan Şiiri

2000’ler ve Zeynep Arkan Şiiri
  
          Osman Konuk,kendisiyle yapılan bir söyleşide,Tanzimat şiirinden günümüz şiirine tevarüs eden şeyin ,'sadelik’ ve ‘gerçeklik’ olduğunu söyler.Peki ,Türk şiirinin bugün ihtiyacı olan sade ve gerçek etkisi uyandıran şiirler midir,diye sorduğumuzda,bugün yazılmakta olan şiirin(sıfatlara boğulmuş,hayalci ve belirsizlik kokan şiirin)öyle Continue reading