Devlete Edebiyat Desteği-Evet Bu İyi Bir Sekstir

EDEBİYAT ESERLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

………………..

Başvuru ölçütleri ve koşulları

MADDE 7 – (1) Teşvik için;

a) Başvuracak adayın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Proje dilinin Türkçe olması,

c) Projenin, edebiyat üretimini artırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması,

ç) Proje kapsamında önerilen yapıtın kültürel, sanatsal ve estetik açıdan özgünlük taşıması,

d) Projenin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması,

şarttır.

…………..

Komisyon

MADDE 12 – (1) Teşvik başvurularını değerlendirmek, desteklenecek projeleri ve teşvik miktarını saptamak için, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan oluru ile Komisyon oluşturulur.

(2) Bakanlık temsilcisi Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür yardımcısı, aynı zamanda Komisyonun başkanı ve daimi üyesidir. Komisyon aşağıda belirtilen kurum veya kuruluşlardan birer temsilci olmak üzere, toplam 8 üyeden oluşur.

a) Uluslararası Pen Kulüpleri Federasyonu Türkiye Merkezi,

b) Türkiye Yazarlar Birliği,

c) Ankara Edebiyatçılar Derneği,

ç) Türkiye Yazarlar Sendikası,

d) İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM),

e) Edebiyat ve İlim Eseri Sahipleri Meslek Birliği (EDİSAM),

f) Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (BESAM)

……………

Metnin bütünü için

Bir yanıt yazın