Küresel Romanlar

"Roman, burjuva kültürünün bütünlüğünün aracısı olarak global dünya tasarımının, küreselleşme söylemlerinin üretiminde önemli rol oynamıştır. Roman, modernitenin kurucu mitinin, yani burjuvazinin her yerde bulunma, her yeri piyasaya dönüştürme amacının kurgusal anlatımıdır." (Abdullah Şevki, Gösteri, Nisan-Mayıs-Haziran 2011)

Elif Şafak'ın romanlarının neden para ettiğinin güzel bir açıklaması olarak okunabilir.

Bir yanıt yazın