Okuyucuyu Şiirden Koparan Şairler Tartışıyor

Moderatör: Fethi Naci.

Konu: Yazdığınız şiirin okurdan koptuğu, şiir okuru sayısını gitgide azalttığı, şiire ilgiyi gevşettiği ileri sürülüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Şairler: Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever, Ülkü Tamer, Ahmet Oktay, Turgut Uyar.

Yıl: 1967.

Yayın: Ant.

Ü. Tamer: Şiir okuru sayısını azaltan şeyin bizim şiirlerimiz olduğu söyleniyor.

A. Oktay: Hangi okuru diye sormak gerekiyor ilkin.

T. Uyar: Soruya sevinmek mi gerekir acaba?

Ü. Tamer: Bizim kitaplarımız 2000-3000 satıyor.

A. Oktay: Nazım Hikmet bile on binin üstünde zar zor satıyor.

C. Süreya: Şiir, sanatlar içinde eğlence niteliğini en az taşıyan sanattır.

E. Cansever: Bizim suçumuz yok.

E. Ayhan: Nedir yani? Okur kutsal, dokunulmaz bir varlık mıdır?

F. Naci: ???

T. Uyar: Geniş okuyucu kitlesi dediğiniz, beğenileri ve eğitimi kötü, eksik, şartlandırılmış bir kitledir bana kalırsa.

Ü. Tamer: Dünün gazete okuru, Yahya Kemal'in de okuruydu. Bugünün gazete okuru ise sadece Çetin Altan'ın ya da Tekin Erer'in okurudur.

A. Oktay: Kelle başına demokrasiye kızanlar, neden kelle başına bir şiiri savunuyorlar? Buysa ölçü, Ümit Yaşar'ı alkışlasınlar.

AralıkŞiirAjansı: (Alkış sesleri)…

F. Naci: ???

C. Süreya: Yeni şiirin reklamı da yoktur.

E. Cansever: Kısaca, bizim suçumuz yok.

C. Süreya: Tarihin akışı iyice hızlanmıştır; büyük bir insani değişimin ortasındayız; bu durum aydınları siyasal alanlara çekiyor, sanatla ilgisini gevşetiyor.

E. Ayhan: Hayalet yargılanacaktır.

T. Uyar: Elimizde şiir kitabı baskılarını, dergilerin durumlarını gösterir istatistik bilgileri yok.

E. Ayhan: Sarsalım okuru, şımartılmıştır.

A. Oktay: Daha Eflatun'un cumhuriyetini kurmadan kapı dışarı ettiler bizi.

E. Ayhan: Özgürlüğün düşmeyen biricik kentidir şiir bugün.

E. Cansever: Kapital'i anlamak için başka kitaplara başvuranlar, şiire yakınlaşmak için esin beklemesinler.

C. Süreya: Sonra, şiir okuru olmak artık hiç değilse ufak bir hazırlık, ufak bir çaba istiyor.

E. Ayhan: Bunları anlamayacak, bilgilerini de edinmeyecek, sonra da kasılacaklar!… için yazmıyorum ben.

A. Oktay: Laf mı bu?

E. Ayhan: Onların her şeyleri var, köpekleri.

A. Oktay: !!!

T. Uyar: Eğlencelik değildir yani…

E. Cansever: Artık her şair kendi serüvenini sürdürüyor.

E. Ayhan: Yazarken omuzlarımda binlerle insanın soluğunu duyuyorum ben.


Ü. Tamer: Ben şiirimi yazarken en iyi okuyucunun kendim olduğunu düşünürüm.

A. Oktay: Bir de şairin hayatı sorunu var.

C. Süreya: Öte yandan Türkiye bugün bir devrim-öncesi psikolojisini yaşamaktadır.

A. Oktay: İleri dünya görüşü'nün aranacağı yer, bu özel içeriktir işte.

T. Uyar: Şiir okuyucusunun azaldığını sanmıyorum.

Ü. Tamer: Bence üstünde durulması gereken nokta, şiir okuru sayısının gitgide azalıp azalmaması değil, şiir okurunun değişip değişmediğidir.

C. Süreya: Bugün Türkiye'de şiir okuru miktar olarak azalmamıştır; belki eskiye göre beklenen artış oranına ulaşamıyoruz.

E. Cansever: Gerçek şiir her dönemde çok az okuyucu bulabilmiştir.

A. Oktay: Bir şair ilgiyi yitirmek, okurunu azaltmak ister mi hiç?

E. Ayhan: Bireyin de toplumun da karmaşıklıklar içerisinde gerçek nabzını biz tutuyoruz.

F. Naci: ???

T. Uyar: Şiir görevini yapmaktadır.

E. Cansever: Durmadan, ama durmadan şiir okusunlar bence.

C. Süreya: Şair okurla bir ilgi krmak istiyorsa bu durumun insani malzemesini daha yakından harmanlamalıdır; şiirin dibindeki büyük değişimi yüzeyde adlandırmaya çalışmalıdır.

Ü. Tamer: Her şair için böyledir bu diyeceksiniz. Böyledir.

F. Naci: ???

A. Oktay: Asıl çıkmaz şurda: Eleştirmeciler, denemeciler, yayıncılar, şairi tanıtmak için gereğince çalışmıyorlar.

C. Süreya: Eski şiirin alışkanlığından yeni şiirin havasına girebilmek için okurun da kendi yönünden ufak bir adım atması gerekiyor.

Ü. Tamer: Şiirinin onurunu korumak isteyen her şair, en iyi okuyucusunun yine kendisi olduğunu düşünmek zorundadır.

E. Ayhan: Rezaletleri, felaketleri söyletiyor ve açıklıyoruz.

T. Uyar: 25-30 kitabı, plakları olan şairlerimiz de var.

Ü. Tamer: ..Ümit Yaşar'ı alkışlasınlar.

A. Oktay: Daha Eflatun'un cumhuriyetini…

F. Naci: ???

E. Ayhan: Onların her şeyleri var, köpekleri.

A. Oktay: Laf mı bu?

(*). Bu mizansen Turgut Uyar'ın Korkulu Ustalık (YKY, 1. baskı, İstanbul, Mart 2009) kitabında yer alan “Şairler Şiirlerini Savunuyor/Şiir Soruşturması” adındaki soruşturmadan kes/yapıştır yöntemiyle alıntılanarak hazırlanmıştır. Ekleme, değiştirme, tahrif yoktur.

Bir yanıt yazın