Poiesis Olarak Sanatın Çerçevesi

 

Sanat eserinin yapısında benzersiz, farklı, çarpıcı, yeni vb. olarak sunulanın algısıyla başlıyor her şey. Alımyacının, eserin yapısında bir önsezi, önkavrayışıyla bulduğu-rastladığı, kendisinde olmayan, kendisinde o an noksan olan bu nitelikler,ilksel hakikatle, alımyacıda bir değişimi başlatır. Bu kavrayış alımlayıcıyı eser yönünde bir iştihaya, ardından bir arzulamaya iter. Bu algıyla ortaya çıkan duygulanımlar(pathos) alımlayıcıdaki değişimin en büyük göstergeleridir.

Alımlayacının ruhsal hareketi eser yönündedir, eserde sunulan gibidir. O, oradakini, ondakini arzular. 

Bu dönüşümün/ddeğişimin bir yüzünü etki(poiein) diğer yüzünü edilgi(pashein) oluşturur. Poiesisin anlamlandırılması ilkin iki yüzün aynı anda hesaba katılmasıyla mümkündür.

 Bu iki yüz genesis(varageliş vy oluş) çatısı altında birleşir.

Üretilen, açığa çıkan, meydana gelen ilkin alımlayıcıdadır.

Bir yanıt yazın