Potin ve Şiir: Emin Haki

"Hakinin askerlik hayatı epik,sivil hayatı dramatik,ölümüyse lirik şiirin ta kendisidir."

 
Potin ve Şiir, Meşrutiyet Dönemi şairlerinden Emin Haki’yi yaşamı,eserleri ve meseleleriyle  ele alan bir inceleme.Sekiz bölümlük kitabın Emin Haki’yi bütün yönleriyle ele alma çabası içerisinde hazırlanmış olmaya yönelik olduğunu  söylemek gerekiyor.
 
Emin Haki’nin beş yılı savaşta geçmiş otuz iki yıllık görece kısa yaşamı içerisindeki hayat çizgisi gerçekten de tanımlandığı gibi dramatik bir şiirin tekrar edip duruşu gibi algılanabilir. On beş yaşında küçük çaplı başladığı memurluk hayatını yaşamının sonuna kadar devam ettiren şair, çocukluğunda da büyük güçlükler yaşamış. İlk yirmilerde Mevleviliğe intisap etmiş olan Haki, kısa süre Bektaşiliğe de heves sardıktan sonra yeniden Mevlana’nın ruhaniyetine sığınmış;politik hayatında da kısa sürelik bir İtthat ve Terakki macerası yaşamış bir şair.Ancak sağlam karakteri bu oluşumun içerisinde fazlaca bulunmasına izin vermemiş.

Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında fiilen yer almış bir vatanperver olarak Haki’nin yazı ve şiirlerini aynı epik ve öğretici duyarlılıkta dillendirdiğini görüyoruz.Ekmek ve ilaç ihtiyacını savaşta kullandığı potinlerini satarak karşılama durumunda kalan bir şairin duyarlılığından yansıyor yazdıkları.Hiçbir antolojide yer almamış bir iki makale dışında hiç kimse tarafından anılmamış ve kimsenin bilmediği şair için yazılmış ilk inceleme kitabı Potin ve Şiir.

Erdoğan Erbay ,Selahattin Tozlu ve Tacettin Şimşek tarafından hazırlanan eserin ilk baskısı,Suna yayınlarının onuncu kitabı olarak 2005’te yapılmış.

 

Yayınevi İletişim:sunakitap@hotmail.com

Bir yanıt yazın