Kökler 12 çıktı

  Kökler’in 12. sayısı Osman Özbahçe’nin “Kural Bozan Şiir” başlıklı  yazısıyla açılıyor. Bu sayının şairleri Ali K. Metin,    Hayriye Ünal, Oğuz Karakaş, Zeynep Arkan, Suavi Kemal Yazgıç, İlhami Atmaca, Yeşim Nergis, Nurettin Durman,    Mehmet Aycı, Mustafa Celep ve Ali Celep. Yıldız Ramazanoğlu, “Bay Curry’nin Tutkusu”yla 12. sayının  hikâyecisi. Continue reading

Fark Ontolojisinin Kutsal Filozofu

Sadık Erol ER*

   

                    Her zaman kuvvetlileri zayıflara karşı korumak gerekir
                                                       Nietzsche

                                      Yaratıcı yasa koyucudur-dansçıdır
                                                        Gilles Deleuze

1960’lardan sonra Nietzsche’nin maskeler halinde Kıta Avrupa’sı felsefesine geri dönüşünde önemli bir uğrak noktası olan Parisli entelektüel çevreler, Nietzsche’nin kendi ruhsal soyunun Ren’in batısında ikamet ettiğini hissetmesini haklılaştıracak şekilde metinlerini cesur ve coşkulu okumalara tabii tuttular. Marksist, varoluşçu ve fenomenolojik biçimlerin yanı sıra dilbilimde Ferdinand de Sassure’den esinlenen Claude Lévi Strauss, Jacques Lacan ve Louis Althusser gibi yapısalcılar, Freud ve Marx’ın yapısalcı anlamda keşfi ve Heidegger’in Nietzsche’yi yeniden ele geçirmesiyle birlikte beliren postyapısalcılar için Nietzscheci corpus daima önemli bir referans noktası olarak kabul edildi. Continue reading