Karagöz Şiir ve Temaşa Dergisi, sayı 25

Şairler Şiirin Gücüne İnanmıyor Karagöz 25

Kimi zaman çeşmeler

Karagözü bile şairleştirirler

Ve Karagöz söz arasına sıkıştırır

“Acemi sakaların elinden neler çeker horhor çeşmeleri”

Of Hay Hak!

Perde Gazelimiz Serkan Işın’ın görsel şiiriyle açılıyor. Bu sayımızın şairleri Vural Kaya, Üsame Söylemez, Emre Öztürk, Bülent Keçeli, Atakan Yavuz, Özgür İren Bayram, Betül Aydın, Özgür Ballı, Yunus Emre Altuntaş ve Hakan Şarkdemir (2 şiir).

Continue reading

KARAGÖZ EYLÜL 2008 SAYISI KİTAPÇILARDA

Manifestosuz Şiirler

Her sayısında günümüz şiirinin temel sorunlarından birini enine boyuna işleyen Karagöz, 4. sayısında manifesto meselesini ele aldı. Hakan Şarkdemir’in şiirimize dair kışkırtıcı tespitlerin yer aldığı “Postmodern Türk Şiiri” başlıklı yazısını Osman Özbahçe’nin “Karşılıksız Çek” isimli yazısı takip ediyor. Yavuz Altınışık, “Bir Akımsızlık Cereyanı Olarak Türk Şiirinde Manifosta”ları, Enis Akın, yeniden yorumladığı kekeme kavramı üzerinden “Üzerinde Durulmaya Değer Bir Yöntemsizlik Önerisi Olarak Kekeme Büyük Türk Şiiri”ni yazıyor. Ercan Yıldırım ise, yenileşme çabaları üzerinden manifestoların tarihsel çerçevesini çiziyor: “Eksik Modernlikten Tam Türkiye Çıkar mı?” Hilmi Çakoğlu’nun “Kışkırtan Manifesto” başlıklı manifesto kavramına yoğunlaşan yazısını Serkan Işın’ın “Yanlış zaman ve/ya Yanlış Yerde Olmak” başlıklı yazısı izliyor. İlk sayısında ilân ettiği yayın programıyla günümüz şiirinin gündemini belirleyen Karagöz, manifesto konusunda Serkan Işın, Bülent Keçeli, Cem Kurtuluş, Utku Özmakas, Baki Ayhan T. ve Murat Üstübal’ın görüşlerine de başvurarak, manifesto meselesiyle okuyucusuna kalıcı bir dosya daha sunuyor. Continue reading

Karagöz’de 3. Perde

"Her hâli lâtif, elfâzı düzgün, etvârı zarif edebiyat dergisi
Karagöz’ün 3. sayısı çıktı."

Şiir Kalır

Karagöz’ün “Muhavere”sinde İsmet Özel, “kalacak şiir”in şartlarını
sıralıyor. 2. sayısında ilk bölümü sunulan söyleşinin bu bölümünde
İsmet Özel kendi şiir macerasını anlatıyor. Erbain’nin neden İsmet
Özel dışında bir şair tarafından yazılamayacağından evini satın
alışına kadar son derece zevkli bir İsmet Özel söyleşisi. Continue reading

Karagöz’de İkinci Perde

KARAGÖZ 2 ÇIKTI

Karagöz İsmet Özelle Başlıyor

Karagözün 2. sayısı, İsmet Özelin Yaşamak Geçti Başımdan
isimli şiiriyle açılıyor. İsmet Özelin yeni şiirinin yanı sıra,
Karagöz dergisinde bir de İsmet Özel söyleşisi var. Türk şiirinin
kökleri ve millet bağı üzerinden günümüz şiirinin ele alındığı
söyleşi, ufuk açıcı cevaplarıyla bir İsmet Özel söyleşisi. Continue reading

Karagöz başlıyor!

İki aylık şiir ve temaşa dergisi Karagöz, Hakan Şarkdemir’in yönetiminde yayın hayatına başladı.
“Genç Şair, İki Gözüm!” başlıklı Perde Gazeli’yle açılan dergide Oğuz Karakaş, Evren Kuçlu, Serkan Işın, Ahmet Murat, Hakan Şarkdemir ve Osman Özbahçe’nin şiirleri yer alıyor. Continue reading