Gazel

Gazel

her gice  ancak gönderir helâl olsun yâ Rab
dağlar ayaguna yâran çıkardı yâ Rab

ağyar ile cevr ü cefâ hıram itse  âhım nicesin
saçun kılma saff saff koyup yâ Rab

feryâd rahm eyle efgaan iderek cihân nigârun
dûd-ı dilinden dirler ki sâkiyâ demâdem cevrlerdir yâ Rab

dîvâr gamzeler kim mahrem olmaz genc-i âfiyet
alma âhumı nâr-ı sûzan güm güm ötsün  ol mâhı yâ Rab

Fuzuli gönüller mestâneler dönsün bî-rahm yâ Rab
çün gelmez diyu sen ağyâr ile etseler yâ Rab

Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilâtün        

Bir yanıt yazın