Merdiven Şiir Yeniden

Merdivenşiir 15. sayısıyla suskunluğunu bozdu. A. Ali Ural’ın "Akif’in Paltosundan Çıkmak" başlıklı sunuşuyla okurlarına yeniden merhaba diyen "Merdivenşiir" bundan böyle üç ayda bir çıkacak. Celal Fedai’nin "Şiir, Dolambacın Dışında", Mehmet Sabri Genç’in "Karekök Hayat", Hasan Akay’ın, "Modern Türk Şiirinde Derddaşlık Sorunsalı: "Bülbül"le Poetik ‘Hasbihâl’ler", Emrah P.’nin , "Mensur Şiirin Osmanlı’da Gelişimi Bağlamında Mensur Şiirler ve Siyah İnciler", Fırat Uğurlu’nun, "Salah Birsel’in Şiiri ve Göstergebilimin Işığında Şiirlerin Anlamlandırılması", İlyaz Bingül’ün, "Romanoloji: Hıristiyanlığın Resminden Romanına Doğru" başlıklı yazılarının yer aldığı Bahar 2008 sayısının söyleşileri Prof. Dr. Teoman Duralı ve Mehmet Can Doğan’la yapılmış.

Altı sayıdır devam eden Modern Türk Şiirinin Ustaları bölümünde Oktay Rıfat’ı, Murat Batmankaya "Oktay Rıfat’a Dair Vesveseli Birkaç Vesile", Turgut Uyar’ı ise Nilay Özer "Turgut Uyar ve Şiiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme" başlıklı yazılarıyla ele alıyorlar.

Derginin "Her Boydan Şiir" bölümünde ise iki çeviri var. İlki Burak Durmaz’ın çevirisiyle Bertolt Brecht’in Bizden Sonra Doğanlara adlı şiiri, ikincisi ise Arham Habibi Azad’ın çevirisiyle Dr. Gulamhüseyin Yusefi’nin Meleklerin Karlı Kanat Sesleri adlı yazısı.

15.Sayının şairleri ise şunlar:

Baki Ayhan T., Nilay Özer, Yunus Koray, Murat Batmankaya, Birdal Akar, Abdullah Akan, Abdurrahman Şenel, Cafer Keklikçi, Hasip Bingöl, Adem Yazıcı, Hüseyin Karaca, Baran Çaçan, Abdullah Sesler

(212) 528 11 46

Bir yanıt yazın