OUT DADA ERROR: Serkan Işın’ın Poetika Sözlüğü

Lirik-kod: Şiir bir an sonrası ile bir an öncesi arasında yapıp etmelerin boşluğunda yatar. Lirik-kod bu noktada açıklanabilir, belli bir yaklaşıklılıkla bu zaman aralığına yerleşen şairin, işlenmiş görüntüler ve nesnelerin harmonisini sessizliğe indirgemesinin şiiri. Modernin Süreksizlikleri (Giddens) zaman ve mekân konusundaki iddiasının çok çok üzerinde bir noktadadır. Bu yüzden lirik-kod türemiştir. Modern öncesinin suskusu, şaşkınlığı ya da temaşasının yerini alan şeylerin hepsini dönüştürme işlevini kendisine görev edinerek ve bunun yaşamasının –bu anlamda dilin yaşamasının- tek dayanağı olarak (73). Bkz. Lirik Şiir; Modern Şiir; Görsel Şiir.
 
Lirik Şiir: Okurun göz ile okuması, kulak için icat edilmiş birçok dilsel yapıyı kökünden sarsmıştır. Bu sarsılan yapıların Lirik ka(lı)plarla şiire tekrar sokulmaya çalışıldığı dönem geri kalmıştır artık. İnsanların şiir dili yolu ile öğrenecekleri hiçbir hakikat kalmamıştır. Şiir ancak boşlukları ifade ederek (yani kısaca girişim grafiğini gözler önüne sürerek) katmanlar arasında değerli bir inşa faaliyetine girebilir. Bu bağlamda boşluklu olan her şey şiirin konusu olabilmektedir (48).

Mektup: (..) Mektup bir imge olarak, tıpkı tren gibi içinde kendi şiirini taşıyan oldukça önemli; fakat şimdilerde fatura ya da broşür ya da çok anlamlı şekilde kartpostala (kısa mesaj) çevrilmiş romantik bir araçtır (114).

Bugün mektup kavramı fatura taşımaktan ve tüketime yönelik haber vermekten başka hiçbir anlama gelmemeye başladı (152).

Modern Şiir: Modern Şiir “oluş”un şiiri değildir, “Olmuş” ya da “olması muhtemel”in ya da “olacak olanın” şiiridir, bu anlamda Zaman ve Mekâna birincil değeri değil, ikincil değerleri yükler –onların üzerinde kayar (73). Bkz. Şiir.

Modern Şiirimiz: Nostalji ile radikalizm arasında şiirimiz, kendisini sözlü kültürden uzaklaştıran her etkiye yazılı kültürün teknik donanımıyla (dergiler, kitaplar vs.) cevap vermekte; fakat yazılı kültüre içkin bir anlayışla değil. Sözün gökyüzünden felâketle düştüğü yer olarak Komarov deneyimi, sonu çoktan belli olanın kaydedilmesi işleminde teknik olana mecburdur (83). Bkz. “Komarov Deneyimi” için şairin Tüğün adlı kitabındaki “1990’larda Ben Şairim Diyebilmenin Poetapatolojişi” adlı denemesi.

Modernizm: Bkz. Genç Şiirin Tek İmkânı.

Bir cevap yazın