Postsökümcü Dökümcüye Karşı Sakınma Çabası

Nesi var Türkiye’nin İsmail?

Devlet anamız, duldu hani, neye gebe?

Doğuracağı bir memleket şairi olacaksa karışmayalım bu işlere

Sen borcunu kapatmaya çalış vakti vaktine

Sayısalda aşırıya kaçma

Bıyık bırak dişlerine baktır

Ben kıraçanın kokusuna bir tutam ud

Üç bardak deniz ekler orta ikiyi sararım bir yolunu bulup

Bu mevsimin takvimdeki adı kış

Ocak’ı sevdik ikimiz de…

O bombaları gördün demek

Havasızlık yaramıştı her birine

Ne de çil çil

Hülya Koçyiğit sanki hep yirmi birinde

Bizde olsa Hindistan’a kadim uygarlıklardan bir bilet

Hazar’la aynı karede Akdeniz

Kızılderililerden kız da keramet

Sonra Germenler’i kışkırtmak saadetini tatmamışlık olur mu hiç Roma’ya?

Gagavuzları Müslüman yapmak elimizde

Şiirlerimizi üleşmekten bitap düşmüş editörleri düşün bir de

Sen

de ben de sıkı birer şairiz

Ece Ayhan unutulmuş cidden

Negatif imgelem’e ihtiyaç mı kalırmış

Adorno gibi Derrida’da da susulurdu bi güzel

Susurluk gibi bir şey olurdu

Ulan bomba nelere kadirmişsin de kıymetini harbi bilen az

Fotoğrafların büyük millet albümümde

Yuieaakmeiangğrğghırgğhakgğağnhayvnhırgğ239ianh,uwfş,sctütrnfpnrhüüüüüüüüüüüüüüüü

.

Bir yanıt yazın