DEĞİRMEN DERGİSİ 25. SAYI

DEĞİRMEN DERGİSİ 25. SAYI DOSYA:KAYNAKLARIMIZ

 

Değirmen Dergisi 25. sayısı baharın coşkusu, yenilenmişliği ve diriliğiyle beraber geldi. 

Bu sayının dosya konusu: Kaynaklarımız. Kaynaklarımızın önemi her geçen gün bir kez daha ortaya çıkıyor. Eğer kaynaklarımızı layıkı veçhile kullanabilseydik ve anlayabilseydik bunlar bölgenin başına gelmeyecekti. Kaynakları tanıma ve onların değerini bihakkın verebilme, sürekli kaynayan bir coğrafyada daha bir önem arzetmektedir.  Continue reading

DEĞİRMEN DERGİSİ / FETA MEDENİYETİ ÜZERİNE

Her yeni düşünce dergisi yeni insan tipi, yeni bir şahsiyet demektir. Üstelik bu dergi yeni bir insanın inşası adına yeni bir medeniyet tasavvuruna  (Feta) sahipse önemi ve vazgeçilemezliği gözümüzde bir kat daha artar. Adapazarı merkezli düşünce ve edebiyat dergisi Değirmen’den bahsediyorum. 18.sayısını yeni bir biçimle( kapak tasarımı,  sayfa düzeni, görsel tasarım) ve elbette sıkı ve dolu Continue reading