Muhammed Esat Eroğlu’nun Yedi İklim Deneyimi

                                                 “Ve yağmur yutuyor bütün golleri”
                                                                                     Cahit Koytak

Yedi İklim’in misyonunu tamamladığının alenen söylendiği; Hece, Merdiven, Kırkayak (sonrada Kırklar), Kaşkar, Dergâh gibi dergilerin Yedi İklim’e görece fark attığı zamanlarda Muhammed Esat, nedense(!?), Yedi İklim’e yönelmişti. Diğer türler bir yana özellikle dergide yer alan şiirler acemice, birbirinin benzeri temalar, klişe imgeler etrafında dönenip durduklarından söz ediliyordu. İhsan Deniz, bu durumun yeni olmadığını, “öteden beri (..) şiir yayımlamadaki nitelik vizyonu ve kalite arayışı”nın “bir türlü beklenen, istenilen seviyelere ulaş(a)madı”ğını alenen dile getirmişti. Ona göre bir “olgu”ydu bu durum. Dolayısıyla “iyi” şiirlerin de, “kötü” şiirler arasında kaybolup gitmek gibi, kendi ifadesiyle “o tuhaf kaderi paylaştığı”nı, “şiirsel ortamın/ortalamanın (..) “verimli bir şiir kulvarı oluşturamadığı malul ekseni doğur”duğunu da söylemekten geri durmamıştı(1). Yedi İklim dergisinde yayımlanan şiirler hakkında benzer sözlerin İhsan Deniz’le sınırlı olmadığı, görece isim yapmış pek çok şair tarafından Continue reading

Yedi İklim’den Akif’e Mektup

 
Otuz yıla yakın bir süredir edebiyat dünyasının içinde olan Yedi İklim Dergisi 201. sayısını baştan sona Mehmet Akif için yazılmış metinlerle çıkardı.İstiklâl Marşı ile açılan derginin bu son sayısı;Orhan Okay,Hüsrev Hatemi,Arif Ay, gibi yazın adamlarının imzaları ile değişik bir anlam kazanıyor.Dergide Beşir Ayvazoğlu ileyapılmış Akif konulu bir söyleşinin yanısıra; Ö. Faruk Özoğul,İsmail Kara,Tahsin Kurt,Ali Yıldırım,Nuran Ürkmez,Gıyasettin Ekici,M. Said Hatiboğlu,Mehmet Doğan,Yılmaz Taşçıoğlu,Seyfettin Ünlü gibi yazarların Akif konulu yazılarına da yer verilmiş.Yedi İklim'in yeni döneminin bu üçüncü sayısı hem konu hem konu üzerine yapılan çaplı çalışmalarla arşivlik sayı olma özelliğini gösteriyor.Ali Haydar Haksal yönetiminde yayımına devam eden derginin aynı sayısında yukarıda değinilen isimlerin dışında  otuzdan fazla yazı yer alıyor.Haberler,yorumlar,dokundurmalarla sonlandırılan dergi, İstiklal Şairimiz'in anısına karşı gösterdiği titizlik ve vefadan ötürü tebrik edilmeli.
 
Ruhun Metafizik Ayaklanması adlı; "İsyan Ahlakı" kavramının etik-felsefi temelleri ve Nurettin Topçu'nun felsefesi üzerine yazılmış hacimli bir makale de kitap formatıyla dergi ilavesi olarak okurlara armağan ediliyor.
 
İletişim için: yediiklim@yahoo.com adresi kullanılabilir.