Muhammed Esat Eroğlu’nun Yedi İklim Deneyimi

                                                 “Ve yağmur yutuyor bütün golleri”
                                                                                     Cahit Koytak

Yedi İklim’in misyonunu tamamladığının alenen söylendiği; Hece, Merdiven, Kırkayak (sonrada Kırklar), Kaşkar, Dergâh gibi dergilerin Yedi İklim’e görece fark attığı zamanlarda Muhammed Esat, nedense(!?), Yedi İklim’e yönelmişti. Diğer türler bir yana özellikle dergide yer alan şiirler acemice, birbirinin benzeri temalar, klişe imgeler etrafında dönenip durduklarından söz ediliyordu. İhsan Deniz, bu durumun yeni olmadığını, “öteden beri (..) şiir yayımlamadaki nitelik vizyonu ve kalite arayışı”nın “bir türlü beklenen, istenilen seviyelere ulaş(a)madı”ğını alenen dile getirmişti. Ona göre bir “olgu”ydu bu durum. Dolayısıyla “iyi” şiirlerin de, “kötü” şiirler arasında kaybolup gitmek gibi, kendi ifadesiyle “o tuhaf kaderi paylaştığı”nı, “şiirsel ortamın/ortalamanın (..) “verimli bir şiir kulvarı oluşturamadığı malul ekseni doğur”duğunu da söylemekten geri durmamıştı(1). Yedi İklim dergisinde yayımlanan şiirler hakkında benzer sözlerin İhsan Deniz’le sınırlı olmadığı, görece isim yapmış pek çok şair tarafından Continue reading

Düzen Bozuldu

yerimi tayin ettim dünyanın bir köşesine

biraz rüzgâr alsın istedim içimdeki sessizlik

her taraf deniz

bir ben miyim

yüzme bilmez

            söz dinlemez

                        ferman tanımaz

  Continue reading

Karagöz başlıyor!

İki aylık şiir ve temaşa dergisi Karagöz, Hakan Şarkdemir’in yönetiminde yayın hayatına başladı.
“Genç Şair, İki Gözüm!” başlıklı Perde Gazeli’yle açılan dergide Oğuz Karakaş, Evren Kuçlu, Serkan Işın, Ahmet Murat, Hakan Şarkdemir ve Osman Özbahçe’nin şiirleri yer alıyor. Continue reading

YASAKMEYVE’NİN 30. SAYISI

Yasakmeyve’nin 30. sayısında Tahir Abacı, Türk müziği ve şiir arasındaki ilişkiyi ele alan bir dosya hazırladı. Gönül Paçacı, Tahir Abacı, Murat Meriç, Mehmet Akif Ertaş, Tekin Gönenç, Zeki Toros’un yazılarının yer aldığı dosyayı, dergiyle birlikte armağan olarak verdiğimiz Türk Müziğinde Bestelenmiş Şiirler Seçkisi adlı kitap, geçmişten günümüze çeşitli şairlerimiz bestelenmiş şiirlerinden örnekler vererek tamamlıyor. Continue reading