Poiesis Olarak Sanatın Çerçevesi

 

Sanat eserinin yapısında benzersiz, farklı, çarpıcı, yeni vb. olarak sunulanın algısıyla başlıyor her şey. Alımyacının, eserin yapısında bir önsezi, önkavrayışıyla bulduğu-rastladığı, kendisinde olmayan, kendisinde o an noksan olan bu nitelikler,ilksel hakikatle, alımyacıda bir değişimi başlatır. Bu kavrayış alımlayıcıyı eser yönünde bir iştihaya, ardından bir arzulamaya iter. Bu algıyla ortaya çıkan duygulanımlar(pathos) alımlayıcıdaki değişimin en büyük göstergeleridir.

Alımlayacının ruhsal hareketi eser yönündedir, eserde sunulan gibidir. O, oradakini, ondakini arzular.  Continue reading