Hece Dergisi Nisan 2011

EDEBİYAT GÜNDEMİ

Necati Mert/Kutlu Doğum Haftası Üzerine 3

Selçuk Küpçük/Cem Yavuz’la Est&Non Dergisi Üzerine Söyleşi: 4

TAKİP MESAFESİ

Hayriye Ünal/Dalgınlığın Şiiri 10

Ölüm Bölgesi 12

Görülmüştür/Gözle Görülen Akıl: Derya Vural’ın Dünyaya Değen Elleri 13

Yitirilmesi Gereken 17

Hasan Aycın/Çizgi 18

Hüseyin Atlansoy/Şehir Düşerse Kartal 19

Ömer Aksay/Paylaşıma Açık Sırlar 20

Ali K. Metin/Aş.k Nâme 23

Mustafa Muharrem/Kırba 28

Mustafa Köneçoğlu/Önce Ben Boy Vereyim Sonra Sen Gel 31

Sümeyye Betül Karakaya/Merkez Kaçtığında Çekim 32

Emre Öztürk/Primitif 34

Mehmet Akdağ/Üç Faz Bir Nötr 36

Veysel Karani Tur/Kahkahama Bir Çeki Düzen Vermeliyim 39

Celâl Fedai/Neo Klasik Poetika: Şiirde Uçmaktan Söz Ediyorum 41

Yahya Kurtkaya/Hegel Amcasının Kızdığı Çocuk 46

Yunus Develi/Frenk Havası -XIX- Oyundan Çıkan Adam 50

Ali K. Metin/Şiir Sırası 53

Muharrem Sevil/‘Yol-Daş’ımız Kim Ola? 63

Merve Koçak Kurt/Mors Alfabesinde Sen 65

Murat Kapkıner/Filozof ve Sanatçıyla Felsefe ve Sanatın Paradoksu 70

DOSYA

ŞAİR ROMAN YAZARSA…

Necip Tosun/Şair Roman Yazarsa 74

Şaban Sağlık/A. Tanpınar, A. İlhan ve N. Cumalı Örneğinde

Çağdaş Türk Edebiyatında Şair Romancılar 83

Ali Emre/Malte Laurids Brigge’nin Notları yahut Rilke’nin

Bir Romancı Olarak Portresi… 92

Ali Galip Yener/Şair, Roman Yazımı ve Ölüm: Plath ve

Pavese Örnekleri Üzerinden Tartışmak 97

Mustafa Şerif Onaran/Yolun Sonu 103

Selahattin İpek/Orhan Okay 107

Mihriban İnan Karatepe/‘Şemsiye Tamircisi’ Kaldı mı 109

Abdullah Harmancı/Mehmet Harmancı’yla Muhtemel

Menkıbeler ve Öykü Üzerine Söyleşi… 114

Hilmi Uçan/Sezdiren, Düşündüren Öyküler: Muhtemel Menkıbeler 120

KİTAPLIK

Cemal Şakar/Yol Hakkı 129

Mustafa Köneçoğlu/ Geleceğe Dair Anekdotlar 130

Fatih Yavuz Çiçek/ Türk Edebiyatında Fantastiğin Kökenleri 132

Atilla Mülayim/ Tyb Akademi 134

Bir yanıt yazın