Beyaz Savunma İçin İlk Okuma Notu

Pan / Heves Kitaplığı şiir serisinde, iyice daralan, marjinalleşen şiir alanını bir an unutursak, en popüler kitaplar arasına Osman Konuk'un Beyaz Savunma'sı yerleştirilebilir. Seride yer alan kitaplara göre Ateş Akvaryumu'ndan sonra en pahalı olanı Beyaz Savunma: On Lira. Son dönem şiir kitapları içerisinde sözel de olsa okunması önerilen de… Kitapçımızda yoktu; istettik, güç bela edindikse bu nedenlerle… İlk kez okuyacaktım Osman Konuk'un şiirlerini. Dergilerden okumuş olmalıyım ama nedense dikkatimden kaçmış. Eleştirel baktığımdan belki de. Kendini şaire kaptırmak en iyisidir ama zaman zaman elimden gelmez ilk mısralardan sezer, bırakırım çoğu kez okumayı. Okunana değil, kendini okutan şiirler olduğuna inandığımdan bir yerde!..

Beyaz Savunma'da aklı baliğ bir özneyle karşılaştım. Türk şiirinin en gerçekçi, en muhafazakar öznesiydi bu ama varlık nedeni ilginçlikler taşıyabilirdi. Zaman zaman ümitlendimse de üzüldüm sonunda, çünkü hiçbir ilginçlik taşımıyordu Beyaz Savunma'daki özne/ler. Akli baliğ olmak, akli baliğ bir ahlakilikte konaklamak şiir için yeter sayılmış olmalıydı Osman Konuk için. Şaire yeten okura yetmez zaman zaman, hep zirveleri, uçları, uçurumları; yasaklı, töre dışı, karşıt olanı arar modern okur. Bunu şairden öğrenmiştir. Önceleri yadırgamışsa da benimsemeyi başarmıştır sonunda. Bu ilişki şairi akılalmaz deneylere zorlar; şiirin çıtası daima yüksek olur bu yüzden. Akli baliğ olanın söz oyunları nereye kadar şiirse, o kadarla yetinmek de muteberdir elbette. Saygı duymak isteyen duyabilir pekala!

Osman Konuk, yalın, duru yani güzel Türkçeciler'den. İmge için imgeciliğe yer vermemiş şiirlerinde. Alaycılığı, ahlakilik taslamasa çok daha işlevsel olabilirdi. Zaman zaman bakışta kurulmuş bir özne, zaman zaman sen, ben. Bakışına çarpan 'şeyler' tesadüfi sayılsa bile demirden irade, demirden değer yargısı sonuçları muhafazakar ideolojiye göre yargılamakta; Turgut Uyar'ın 'korkulu ustalık' dediği şeyin tam tersi, 'korkusuz ustalık' olup çıkmakta… Topluluk içerisinde bu özneler var ve sayıca hala üstünlük bu öznede olsa bile insan şiire de göz atar değil mi? Nedir bu öznecilikteki ısrar? En azından bunu verir bir yerde/yerlerde! Osman Konuk şiiri bulmuşlardan, söyleyişi ve özellikle üslupçu tutumundan onay almak mümkün. Şiiri bulmuşluğun ötesinde bir de şiire yaklaşma çabası vardır, şiirde; kimilerine göre daha yüce sayılan!

Bu kulvarda Ah Muhsin Ünlü'yü aradı gözlerim ama o bile eskimiş olmalıydı!

Bir yanıt yazın